Oor ons

Image of a bible with a transparent background

Meer oor ons

Countdown to Christ Bedieninge is 'n Evangeliese Christelike bedieningsorganisasie, gebaseer in Suid-Afrika en geaffilieer met die Lamb and Lion Bedieninge in Dallas, Texas.

Ons fokus daarop om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, met die klem op die spoedige terugkeer van Jesus Christus, en om mense te leer oor die wonderlike onderwerp van Bybelse profesie.
Image of a cross glowing in the dark.

'n Kort geskiedenis

Countdown to Christ Bedieninge is 'n Evangeliese Christelike bedieningsorganisasie, wat in 2009 begin is deur Pastoor Marko Kiroglu in Kaapstad, Suid-Afrika.

Pastoor Marko het 'n spesifieke roeping van God ontvang om Sy Kerk toe te rus en te bemagtig, en om die Goeie Nuus van Jesus Christus en die hoop van die Bybelse profesieë te verkondig. Hierdie roeping het gelei tot die stigting van Countdown to Christ Bedieninge, wat sedertdien gegroei het en 'n impak op mense regoor die wêreld het deur middel van hulle bedieninge.

Ontmoet die Evangeliste

Marko Kiroglu
Marko Kiroglu (Stigter)
Raymond Lombard
Raymond Lombard
Naas Van Tonder
Naas Van Tonder
Vidius Ferreira
Vidius Ferreira
Leer meer

Ontmoet vir Pastoor Marko Kiroglu

Pastoor Marko is die stigter-direkteur van Countdown to Christ bedieninge asook die Pastoor van Die Kruishuis Kerk in Strand. Hy spesialiseer in Bybelse profesieë, die eindtyd en politiek in die Midde-Ooste, gesien vanuit 'n Bybelse perspektief.

Hy is gebore en het grootgeword in Turkye as 'n Moslem, in naam alleen, en het 'n passievolle volgeling van Jesus Christus geword na 'n radikale ontmoeting met die Heilige Gees in November 2001. Hy was vervolg vir sy geloof in Jesus Christus en omdat hy die evangelie van Christus verkondig het. Hy was selfs gemartel en vir dood gelaat. Maar God het hom wonderbaarlik gered.

Terwyl hy in die Turkse kerk gedien het, het God hom na Suid-Afrika geroep, waar hy ook sy Suid-Afrikaanse vrou, Elzeth, ontmoet het. In 2009 het hulle 'n bediening saam begin wat later Countdown to Christ bedieninge geword het.

Hy is 'n passievolle en bekwame dosent van die Bybel, wat in beide Afrikaans en Engels onderrig. Hy is ook 'n uitmuntende radio en Youtube aanbieder oor Bybelse Profesieë en die eindtye.

Marko en Elzeth dien Jesus saam en God het hulle geseën met drie pragtige kinders.
Image of Ps. Marko Kiroglu
Raymond Lombard image

Ontmoet vir Raymond Lombard

Raymond Lombard is tans die voorsittende pastoor by die Full Gospel Church Lewende Woord, Parow (Kaapstad). Sy bediening in hierdie gemeente strek oor 'n tydperk van 28 jaar, en hy is in voltydse bediening al vir 38 jaar in die Full Gospel Church of God.

In Augustus 1978 het hy Jesus Christus, die Seun van God, aangeneem as sy persoonlike Verlosser. Sedertdien is die woorde in die Skrif wat 'n diep, onuitwisbare indruk op hom maak, Paulus se raad aan Timoteus: "Wees ywerig om jouself aan God voor te stel as 'n beproefde werker wat nie skaam hoef te wees nie en wat die waarheid reg hanteer" (2 Tim 2:15). Paulus beklemtoon twee baie belangrike aspekte vir Timoteus: "Wees ywerig" (d.w.s. studeer) en dus "die waarheid reg hanteer" (verklaring). Hy het besluit om die res van sy lewe te wy aan die sorgvuldige studie van die Heilige Skrif - om die waarheid reg te hanteer.

Ontmoet vir Vidius Ferreira

Vidius Ferreira is 'n langdurige vriend en mede-evangelis van die Countdown to Christ Bedieninge. Vidius is gebore aan sendeling ouers in Zimbabwe. Hulle het in die laat 1970's na Paarl verhuis waar hy gematrikuleer het. Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer en begin boer op sy  toekomstige skoonouers se plaas  in die middel 90's, waar hy sonder dat hy dit op daardie tyd besef het, gevorm is tot 'n instrument vir die  Here se gebruik. Voordat hy 'n verhouding met Jesus gehad het, is hy met Eliza getroud. Hulle het drie dogters.  As 'n jong man het hy 'n belofte aan God gemaak en gereageer op die roeping van Mat 9:37 oor die ryk oes, maar met die verloop van tyd is daardie belofte begrawe en die strewe na rykdom en roem het oorgeneem. Na 'n rof 7 jaar van hulle huwelik en die   aanhoudende gebede van sy ouers, het die Here hom radikaal deur Sy genade gered in 2012 op die  ouderdom van 40. Hy  het begin om die Skrifte te verslind en kort daarna is sy vrou ook deur die genade wedergebore en het hul familie die Koninkryk van  God ingetre. Tydens 'n uitreik na Malawi het die Here hom aan sy belofte wat hy as 'n jong man gemaak het, herinner en in 2018 het hy ja gesê op daardie roeping, presies 30 jaar nadat die belofte gemaak is. Die Here is steeds besig om hom te snoei en te vorm na Sy beeld en hy is net dankbaar om deel te wees van wat God in hierdie laaste dae doen. Sy begeerte is om 'n getroue ambassadeur te wees vir Sy Here en Verlosser en om die lig van Christus te versprei in hierdie donker wêreld en die heerlikheid van Jesus waarlik deur die liggaam van Christus te sien manifesteer. Kom Here Jesus, kom!
Kom Here Jesus, kom!
Image of Vidius Ferreira
Image of Ps Naas van Tonder

Ontmoet vir Pastoor Naas van Tonder

Pastoor Naas van Tonder is een van die mede-evangeliste van Countdown to Christ Bedieninge. Hy is ook die stigter en leidende pastoor van die Restoration Bedieninge in Durbanville, Kaapstad.
In 1993 het hy 'n volgeling van Jesus Christus geword toe God 'n sendeling gestuur het om hom te red. Op die dag toe hy Jesus Christus as sy Here en Verlosser aanvaar het, is hy wonderbaarlik
vrygestel van 'n verslawing aan tabak en rook en het hy 'n nuwe doel in die lewe ontvang. Sedertdien is Naas 'n ywerige student van die
Bybel en 'n passievolle dienaar van Jesus Christus. Hy het in sy 30 jaar van bediening die krag van die Heilige Gees sien werk deur wonderbaarlike genesing en herstel, eerstens in homself en ook in
baie ander. Pastoor Naas is getroud met Helene en God het hulle geseën met 4 kinders en 4 kleinkinders, wat almal vir Jesus Christus liefhet en dien.

Nooi ons om te bedien

Contact Form Demo (#3)
Nooi Pastoor Marko uit na jou kerk of kleingroep. Hy is 'n bekwame dosent in Bybelse profesieë en het 'n deeglike begrip van die Bybelse aspekte van die politiek van die Midde-Ooste.

Word geseën en bemagtig deur sy bediening.

Geloofsverklaring

Ons glo dat die Bybel die geïnspireerde, onfeilbare, outoritatiewe Woord van God is.

Ons glo in 'n letterlike interpretasie van die Skeppingsverhaal soos opgeteken in Genesis 1-3.

Ons glo dat daar een God is, ewig aanwesig in drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is die God van die Bybel. Hy is die Vader van Jesus Christus en Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob.

Ons glo in die Godheid van Jesus, in Sy maagdelike geboorte, in Sy sondelose lewe, in Sy wonderwerke en in ons verlossing deur Sy vergote bloed.

Ons glo in Jesus se liggaamlike opstanding, in Sy hemelvaart, en in Sy  sit aan die regterhand van die Vader en in Sy spoedige terugkeer as die Koning van die hemel en die aarde.

Ons glo in die wegraping van die ware gelowiges in Jesus Christus uit hierdie wêreld uit, wat in ‘n oorwink gaan gebeur voor die verdrukking van die eindtyd.

Ons glo Jesus sal terugkeer met Sy bruid (Sy Kerk wat voorheen weggeraap is) om oor hierdie aarde vanaf Jerusalem te regeer vir 'n duisend jaar, en dat Hy vrede, geregtigheid en regverdigheid sal bring.
Ons glo dat wedergeboorte deur die Heilige Gees absoluut noodsaaklik is vir die redding van verlore en sondaar mense.

Ons glo in die teenwoordige bediening van die Heilige Gees, deur wie se inwoning die Christen in staat gestel word om 'n goddelike lewe te leef.

Ons glo in die opstanding van beide die gereddes en die verlore, die gereddes tot die opstanding van die lewe en die verlore tot die opstanding van die veroordeling.

Ons glo in die geestelike eenheid van alle gelowiges in ons Here Jesus Christus.

Werk saam met ons

Met u volgehoue ondersteuning en vennootskap kan ons voortgaan om God se woord nog meer doeltreffend te verkondig en so meer mense te bereik. U betrokkenheid is vir ons belangrik. Ons ag ons vennootskappe met eendersdenkende Christene, kerke en organisasies wat dieselfde oortuigings het as ons, baie hoog. Deur die jare heen het God hierdie vennootskappe gebruik om ons in staat te stel om ons roeping te vervul. As u voel dat God u roep om betrokke te raak by hierdie bediening, kontak ons asseblief.
Kontak ons

Donasies deur middel van EFT

Bank: First National Bank
Acc Name: Countdown to Christ Ministries
Acc Number: 624 648 574 35
Branch Code: 250655
Swift Code: FIRNZAJJ

Donasies

Kontak ons
Kom in kontak
met ons kerk

Stuur vir ons 'n boodskap

Contact Form Demo
Adres
Strand, Kaapstad, Suid-Afrika
Sosiaal
Subscribe to get Latest Updates and News
© Copyright Countdown to Christ 2022
Sitemap
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram